Közérdekű adatok

 
Szervezeti, személyzeti, gazdálkodási adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Köztulajdonban álló gazdasági társaság adatai:

Hivatalos név: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NHSZ Kft.

Székhelye és postacíme: 1211 Budapest, Szállító utca 6.

Telefonszáma: +36 1 920 16 65

Fax száma: +36 1 920 16 66

E-mail címe: info@nhsz.hu

Honlap: nhsz.hu

 

II. Köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőinek neve, beosztása

Ügyvezető: Nemcsek Tibor

Felügyelő Bizottság elnöke: Lukács Tamás

Felügyelő Bizottsági tag: Krausz Petra Alexandra

Felügyelő Bizottsági tag: Kovács Zsigmond

 

III. A Köztulajdonban álló gazdasági társaság felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Tulajdonos szervezet:

Hivatalos neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: MNV Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefonszáma: +36 1 237 44 00

 

Szakmai irányító szervezet:

Hivatalos neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhelye és postacíme: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszáma: +36 1 795 17 00

Fax száma: +36 1 795 06 97

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról
  • 68/2016. (III.31.) Kormányrendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
  • 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
  • 70/2016. (III.31.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2. Gazdálkodási Adatok

I. A Köztulajdonban álló gazdasági társaságban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Tisztségek                                 Illetmények                          Fő (összesen)

Ügyvezető                                   2.000.000.- Ft                       1 fő

FB tagok                                        175.000.- Ft                         3 fő

Egyéb munkavállaló                    2.130.000.- Ft                      4 fő

 

II. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, 2016-2017. évi szerződések adatai:

 

Szerződő fél neve

Szerződés tárgya

Összege nettó/év

Szerződés időtartama, hatálya

KeSzo Kft.

Iroda bérlés, szolgáltatási szerződés

11.400 EUR

határozatlan

Enterprise Communications Magyarország Kft.

SAP rendszerhez kapcsolódó díjak

10.680.000

határozatlan

Enterprise Communications Magyarország Kft.

SAP licenszek beszerzése

7.313.980

2017.11.01

Enterprise Communications Magyarország Kft.

SAP szoftvertámogatási szerződés

21.716.916

2017.11.01

dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda

jogi szolgáltatás

9.600.000

határozatlan

NetQuality Kft

Adatközponti szolgáltatások és SAP infrastuktúra kialakítása

31.800.000

2017.12.31