Közérdekű adatok

 
Szervezeti, személyzeti, gazdálkodási adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Köztulajdonban álló gazdasági társaság adatai:

Hivatalos név: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NHSZ Kft.

Székhelye és postacíme: 1211 Budapest, Szállító utca 6.

Telefonszáma: +36 1 920 16 65

Fax száma: +36 1 920 16 66

E-mail címe: info@nhsz.hu

Honlap: nhsz.hu

 

II. Köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőinek neve, beosztása

Ügyvezető: Nemcsek Tibor

Felügyelő Bizottság elnöke: Lukács Tamás

Felügyelő Bizottsági tag: Buczkó Júlia

Felügyelő Bizottsági tag: Kovács Zsigmond

 

III. A Köztulajdonban álló gazdasági társaság felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Tulajdonos szervezet:

Hivatalos neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: MNV Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefonszáma: +36 1 237 44 00

 

Szakmai irányító szervezet:

Hivatalos neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhelye és postacíme: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszáma: +36 1 795 17 00

Fax száma: +36 1 795 06 97

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról
  • 68/2016. (III.31.) Kormányrendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
  • 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
  • 70/2016. (III.31.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2. Gazdálkodási Adatok

I. A Köztulajdonban álló gazdasági társaságban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Tisztségek                                 Illetmények                          Fő (összesen)

Ügyvezető                                   2.000.000.- Ft                       1 fő

FB tagok                                        175.000.- Ft                         3 fő

Egyéb munkavállaló                    2.130.000.- Ft                      4 fő

 

II. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, 2016. évi szerződések adatai: