Közérdekű adatok

 
Szervezeti, személyzeti, gazdálkodási adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Köztulajdonban álló gazdasági társaság adatai:

Hivatalos név: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NHSZ Kft.

Székhelye és postacíme: 1211 Budapest, Szállító utca 6.

Telefonszáma: +36 1 920 16 65

Fax száma: +36 1 920 16 66

E-mail címe: info@nhsz.hu

Honlap: nhsz.hu

 

II. Köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőinek neve, beosztása

Ügyvezető: Nemcsek Tibor

Felügyelő Bizottság elnöke: Vincze Endre

Felügyelő Bizottsági tag: Krausz Petra Alexandra

Felügyelő Bizottsági tag: Kovács Zsigmond

 

III. A Köztulajdonban álló gazdasági társaság felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Tulajdonos szervezet:

Hivatalos neve: Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

Rövidített neve: NVTNM

Székhelye: H-1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Telefonszáma: +36-1-795-27-08

 

Szakmai irányító szervezet:

Hivatalos neve: Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

Rövidített neve: NVTNM

Székhelye: H-1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Telefonszáma: +36-1-795-27-08

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról
  • 68/2016. (III.31.) Kormányrendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
  • 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
  • 70/2016. (III.31.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
  • 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az áállamot megillető̋ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
  • 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
  • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
  • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

 

2. Gazdálkodási Adatok

I. A Köztulajdonban álló gazdasági társaságban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Tisztségek                                 Illetmények                          Fő (összesen)

Ügyvezető                                   2.000.000.- Ft                       1 fő

FB tagok                                        175.000.- Ft                         3 fő

Egyéb munkavállaló                    2.230.000.- Ft                      4 fő

 

II. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, 2016-2017. évi szerződések adatai:

 

Szerződő fél neve

Szerződés tárgya

Összege nettó/év

Szerződés időtartama, hatálya

H3B Kft.

Iroda bérlés, szolgáltatási szerződés

11.400 EUR

határozatlan

 

     
       
     

 

dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda

jogi szolgáltatás

9.600.000

határozatlan

NetQuality Kft

Adatközponti szolgáltatások és SAP infrastuktúra kialakítása

31.800.000

2017.12.31